Artykuły,  Blog

Piwonia – właściwości antyoksydacyjne i wpływ na mikrobiom jelitowy

Paeonia lactiflora należy do rodziny Paeoniaceae – zielnej, wieloletniej rośliny kwitnącej o pięknych różowych kwiatach. Od wieków wykorzystywana jest w tradycyjnej medycynie chińskiej. Oprócz walorów leczniczych P. lactiflora ma duże znaczenie ozdobne i jest uprawiane na całym świecie, w tym w Polsce. Roślina ta charakteryzuje się wysoką zawartością związków fenolowych, w tym flawonoidów. Znane są jednak mechanizmy, za pomocą których flawonoidy z płatków P. lactiflora łagodzą stres oksydacyjny.

Model badawczy

60 samców myszy ICR zostało losowo podzielonych na sześć grup podczas 8-tygodniowego okresu doświadczalnego, w tym normalną grupę kontrolną (NC), grupa d-gal, grupa galusanu epigallokatechiny (EGCG), grupy otrzymujące niskie, średnie i wysokie dawki PPF (10, 20 i 40 mg/kg/dzień). 

Piwonia – ochrona komórek

W porównaniu z grupą NC (kontrola), wszystkie indeksy tkankowe w grupie z d -gal były znacząco zmniejszone ( p < 0,05), co wskazuje, że narządy trzewne myszy ulegały atrofii. Grupy EGCG, PPF-M i PPF-H mogą znacząco odwrócić atrofię narządów trzewnych w zależności od dawki. 

Hepatocyty z grupy NC były ułożone promieniście wzdłuż żyły centralnej, a morfologia była regularna i uporządkowana. Hepatocyty były tej samej wielkości i nie było oznak agregacji komórek zapalnych. Łagodne zwyrodnienie i zapalny naciek komórek odkryto wokół obszaru portalu w d-gal grupa. Co więcej, wraz ze wzrostem dawki PPF efekt poprawy stał się lepszy. Wyniki oceny histopatologicznej wykazały, że PPF miał ochronny wpływ na uszkodzenia wątroby spowodowane stresem oksydacyjnym wywołanym przez d -galaktozę.

Piwonia – potencjał antyoksydacyjny

Aktywność enzymów antyoksydacyjnych (CAT, SOD, GSH-Px) surowicy w grupach PPF-L, PPF-M i PPF-H oraz grupie EGCG istotnie wzrosła w sposób zależny od stężenia w porównaniu z grupą d -gal (p < 0,05), wskazując na ochronny efekt antyoksydacyjny.

Zawartość MDA (wskaźnik peroksydacji lipidów) w surowicy i wątrobie myszy w grupie d -gal znacznie wzrosła w porównaniu z grupą NC, po tym, jak myszom podano różne dawki PPF (10~40 mg/kg) znacząco obniżyła poziom MDA (p < 0,05).

Piwonia – wpływ na mikrobiom

Bogactwo i różnorodność mikroflory jelitowej znacznie spadła po tym, jak myszy doświadczyły stresu oksydacyjnego. Wskaźnik zróżnicowania alfa grup z różnymi dawkami PPF był wyższy niż w grupie d -gal, a zwłaszcza grupa PPF-H. Na podstawie powyższej analizy można zauważyć, że myszy ze stresem oksydacyjnym mogą znacząco zwiększyć różnorodność mikroflory jelitowej po karmieniu PPF. Zatem ekstrakty działały ochronnie i odbudowywały różnorodność mikrobioty.

Badanie wykazało, że wywołanie stresu oksydacyjnego wpłynęło na przebudowanie mikroflory jelitowej. Podanie ekstraktów z piwonii przywróciło odpowiedni skład mikroorganizmów. Zatem zarówno stres oksydacyjny jak i flawonoidy są w stanie modulować mikrobiom.

Wśród 20 najczęściej wymienionych rodzajów bakterii trzy rodzaje były istotnie powiązane z biomarkerami stresu oksydacyjnego w surowicy i wątrobie. Akkermansia była ujemnie skorelowana z aktywnością CAT w surowicy lub wątrobie, aktywnością GSH-Px w wątrobie. Enterorhabdus był istotnie ujemnie skorelowany z zawartością MDA, a tylko Odoribacter był istotnie dodatnio skorelowany z zawartością MDA w wątrobie.

Wnioski

  • Badanie wykazało, że flawonoidy z płatków Paeonia lactiflora mogą łagodzić stres oksydacyjny poprzez zwiększenie aktywności enzymów antyoksydacyjnych czyli SOD, CAT i GSH-Px oraz obniżenie poziomu MDA (wskaźnika peroksydacji lipidów) u myszy. 
  • Podawanie PPF o potencjalnym działaniu przeciwutleniającym mogłoby skutecznie złagodzić atrofię (zanik) komórek zapalnych wątroby indukowaną przez d – galaktozę. 
  • Leczenie wysokimi dawkami PPF zwiększyło liczebność Lactobacillaceae u myszy ze stresem oksydacyjnym i utrzymało równowagę całej mikrobioty jelitowej.  
  • PPF jest związany ze znaczną zmianą mikroflory jelitowej, zatem ekstrakty te z powodzeniem mogą znaleźć zastosowanie jako  nowy rodzaj żywności przeciwutleniającej.

Literatura (cały artykuł)

Liu, L.; Yuan, Y.; Tao, J. Flavonoid-Rich Extract of Paeonia lactiflora Petals Alleviate d-Galactose-Induced Oxidative Stress and Restore Gut Microbiota in ICR Mice. Antioxidants 202110, 1889. https://doi.org/10.3390/antiox10121889

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *