Blog

Czy Matcha wspiera nasz mózg?

Najnowsze badania naukowe potwierdzają, że Matcha, czyli zielona sproszkowana herbata, wykazuje działanie nootropowe. Oznacza to, że poprawia funkcje poznawcze, w tym pamięć, motywację, koncentrację i uwagę. Właściwości te zostały potwierdzone w kilku randomizowanych badaniach klinicznych (RCT) z udziałem pacjentów w różnym wieku.

Do jakich wniosków doszli naukowcy?

 • Wykazuje działanie ochronne przed spadkiem funkcji poznawczych u starszych kobiet
 • Zaobserwowano wzrost ilości wykonywanej pracy
 • Poprawia czas reakcji
 • Obniża niepokój, wywołany niewielkim stresem
 • Poprawia zdolność uwagi i szybkość psychomotoryczną w odpowiedzi na bodźce
 • Pozwala na utrzymanie uwagi po łagodnym stresie psychicznym.

Badania

Sakurai, K i wsp. Effects of Matcha Green Tea Powder on Cognitive Functions of Community-Dwelling Elderly Individuals. Nutrients 2020, 12, 3639. https://doi.org/10.3390/nu12123639

 • Grupa badana: Badanie RCT z udziałem 54 pacjentów, w tym 15 mężczyzn i 39 kobiet w wieku od 60 do 84 lat (średnia: 73,6).
 • Dawka: 3 g (1,5 g matchy dwa razy dziennie) w postaci kapsułki vs placebo
 • Czas: 12 tygodni
 • Wnioski: Codzienna suplementacja proszku zielonej herbaty Matcha wykazuje działanie ochronne przed spadkiem funkcji poznawczych u starszych kobiet mieszkających w społeczności.

Baba, Y. i wsp. Effects of Daily Matcha and Caffeine Intake on Mild Acute Psychological Stress-Related Cognitive Function in Middle-Aged and Older Adults: A Randomized Placebo-Controlled Study. Nutrients 2021, 13, 1700. https://doi.org/10.3390/nu13051700

 • Grupa badana: Zrekrutowano 51 zdrowych japońskich mężczyzn i kobiety w wieku 50–69 lat, którzy zgłosili samoocenę pogorszenia funkcji poznawczych.
 • Dawka: 9 kapsułek dziennie. Porównano grupę przyjmującą matchę, kofeinę oraz placebo. Co ciekawe, zawartość kofeiny w 2 grupach była porównywalna.
 • Czas: 12 tygodni, rano.
 • Wnioski: Po pojedynczej dawce kofeiny zaobserwowano skrócenie czasu reakcji w teście funkcji poznawczych. Z kolei w grupie przyjmującej herbatę matcha wykazano wzrost ilości wykonywanej pracy po pojedynczej dawce. Ponadto czas reakcji poprawił się po 12 tygodniach spożywania matchy, co pokazuje znaczenie ciągłego przyjmowania. Antystresowe działanie matchy może przyczynić się do zwiększenia liczby prostych czynności wymagających uwagi, czyli utrzymania lub poprawy uwagi.

Unno, K. i wsp. Stress-Reducing Function of Matcha Green Tea in Animal Experiments and Clinical Trials. Nutrients 2018, 10, 1468. https://doi.org/10.3390/nu10101468

 • Grupa badana: 39 zdrowych studentów (w wieku 23 ± 1,1 lat, 23 mężczyzn i 16 kobiet)
 • Dawka: napój zawierający 3g matchy vs placebo.
 • Czas: 11 tygodni
 • Wnioski: Niepokój, będący reakcją na stres, był znacznie niższy w grupie matcha niż w grupie placebo. Badacze podkreślają, że podczas spożywania matchy w przypadku poprawy funkcji umysłowych kluczowe znaczenie ma jakość herbaty.

Dietez C. i wsp. An intervention study on the effect of matcha tea, in drink and snack bar formats, on mood and cognitive performance. Food Research International, 2017, 99:1, 72-83. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2017.05.002

 • Grupa badana: 23 uczestników
 • Dawka: testowano produkty zawierające 4 g sproszkowanej matchy: herbatę matcha, baton herbaty matcha, herbata placebo lub baton placebo.
 • Czas: ocena 60 min po spożyciu
 • Wnioski:  Po spożyciu produktów matcha w porównaniu z wersjami placebo nastąpiła głównie znacząca poprawa w zadaniach mierzących podstawowe zdolności uwagi i szybkość psychomotoryczną w odpowiedzi na bodźce w określonym czasie. Nie odnotowano zmian w nastroju. Lepszą formą okazała się herbata niż baton.

Baba Y. i wsp. Matcha consumption maintains attentional function following a mild acute psychological stress without affecting a feeling of fatigue: A randomized placebo-controlled study in young adults, Nutrition Research, 2021, 88, 44-52. https://doi.org/10.1016/j.nutres.2020.12.024

 • Grupa badana: 42 uczestników w wieku od 25 do 34 lat
 • Dawka: 2 g matchy dziennie
 • Czas: 14 dni
 • Wnioski:  Po 2 tygodniach przyjmowania matchy, uwaga została utrzymana po łagodnym stresie psychicznym. Zatem matcha może poprawiać funkcje poznawcze podczas lub po stresie u młodych dorosłych. Matcha świetnie sprawdzi się w trakcie sesji czy podczas stresującego czasu w pracy.

Wnioski

Za właściwości te odpowiada nie tylko skład matchy i ilość fitozwiązków (teanina, kofeina, EGCG), ale również ich stosunek względem siebie. Dodatkowo, matcha zawiera nawet ~10 razy więcej antyoksydantów niż zielona herbata, wykazuje bardzo silne właściwości antyoksydacyjne. Wiem, sama sprawdziłam w laboratorium 😊.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *